Třídit podle: 

Produkty

BODYFILL300

BODYFILL300

Dvousložkový akrylátový základový plnič s vysokou plnicí schopností, antikorozními účinky, dobrou přilnavostí i na tvrdé PVC. Lehce se brousí, vhodný pod všechny emaily, především pod syntetické a akrylátové emaily a metalízy. Nanáší se stříkací pistolí (průměr trysky 1,5 –1,8 mm) v 1–2 vrstvách. Tuží se v poměru 3:1 TUŽIDLEM BODY DUR 726 nebo NORMAL 720, ředí se dle potřeby 10–15% AKRYLÁTOVÝM ŘEDIDLEM 740. Je možné použít tužidlo a ředidlo zpomalující nebo zrychlující proces schnutí.

BORI Impregnace

BORI Impregnace

K impregnaci dřeva ve venkovním prostředí (krovy, zábradlí, přístřešky) a vlhkých prostorách (koupelny, kuchyně, sklepy).

Spotřeba:

Litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 5 – 8 m2 povrchu.

BORI laková lazura UV PROTECTION

BORI laková lazura UV PROTECTION

Dekorace a ochrana před povětrnostními vlivy a sluncem.

Oblast použití:

Na okna, dveře, rolety, žaluzie, zábradlí, vyložení, srub.

Spotřeba:

1 l při jednorázovém nátěru 16 - 20 m2 povrch.

Barevné odstíny:

Bezbarvý + 10 odstínů dřeva.

BORI Tenkovrstvá lazura

BORI Tenkovrstvá lazura

Pro dekoraci a ochranu dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: na dřevěné obložení, obložení stěn a stropů, zábradlí, jednoduchý nábytek.

Spotřeba:

Litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 – 12 m2 povrchu.

Brillant 100

Brillant 100

Přednosti:

 • vysoká bělost 95 % (MgO)
 • odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 2 (dle ČSN EN 13300)
 • výrazná krycí schopnost
 • matný vzhled
 • paropropustnost
 • dopopručovaná při požadavcích na vysokou odolnost nátěru (např. koupelny, kuchyně, jídelny, dětské pokoje, prostory škol a zdravotnických zařízení atd.)
 • tónovatelnost na tónovacích strojích

Odstín:

 • bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:5 dílům barvy), případně na tónovacích strojích v kolorovacích systémech HET

Vydatnost:

 • 6 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání:

 • min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:

 • 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu
 • při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení:

 • Bílá - 1,5 kg, 7 kg, 15+3 kg, 30 kg
 • Báze - 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg

Fasadin

Fasadin

Přednosti:

 • výrazná krycí schopnost
 • sjednocení vzhledu různých podkladů
 • paropropustnost
 • omyvatelnost
 • otěruvzdornost
 • tónovatelnost na tónovacích strojích

Odstín:

 • bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru) , případněi pomocí tónovacích strojů v kolorovacích systémech HET a do pastelových odstínů

Vydatnost:

 • cca 5 m2 / kg v jedné vrstvě na cemento-polymerní stěrkové hmotě
 • u jiných podkladů se může vydatnost lišit (podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy)

Doba zasychání:

 • min 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:

 • 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu
 • při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Balení:

 • 3 kg, 5 kg, 7 kg, 12 kg, 15+3 kg, 30 kg

Hetline

Hetline

Přednosti:

 • vysoká bělost 96 % (MgO)
 • univerzální použití pro nátěry omítek a sádrokartonu
 • výborná paropropustnost
 • zvýšená otěruvzdornost
 • matný vzhled
 • výrazná krycí schopnost
 • vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů

Odstín:

 • bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:5 dílům barvy)

Vydatnost:

 • 6 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání:

 • min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:

 • 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu
 • při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení:

 • 7 kg, 15+3 kg, 30 kg

Injektionscreme

Injektionscreme

Popis výrobku

Injektionscreme je thixotropní emulzní krém na bázi silan-siloxanů a vody, jehož aktivní složka proniká hluboko do zdiva, kde hydrofobizuje vodivé kapiláry a vytváří dlouhodobě fungující „bariéru“/infúzní clonu/ proti vzlínající vlhkosti.

Tipy a rady

Maximální spotřeba odpovídá nasákavosti cihel a nasákavosti spárové malty. Při aplikaci do málo nasákavého zdiva např. kamenného zdiva může být spotřeba prostředku výrazně nižší.

Oblasti použití

Injektáž zdiva cihlového, smíšeného a také zdiva z přírodního kamene, včetně opuky. Dále pro injektáž zdiva z hliněných cihel nebo zdiva kladeného na hliněnou maltu.

Zpracování

Vzdálenost vyvrtaných otvorů: 10 až 12 cm. Otvory lze vrtat vodorovně do spáry nebo mírně šikmo dle stavební situace. Hloubka vrtů se rovná tloušťce zdi mínus 5 cm. Průměr vyvrtaných otvorů se pohybuje zpravidla mezi 16 až 22 mm. Vyčištění otvorů ve spárách zdiva. Nutně očištění zdiva na tzv. přechodový pás. Okopání omítky, která je zasažena solnými výkvěty - solemi V závislosti na průměru otvorů se provádí 1 až 2 plnění pomocí tlakové pumpy s pracovním tlakem 2 bary. Následující plnění se provádí až po úplném vstřebání krému ve vrtu.

Spotřeba

 • cca 4 l/m2 průřezové plochy zdiva
 • počet plnění záleží na průměru vrtů:
  • - 16 - 18 mm – dvě plnění
  • - 20 - 22 mm – jedno plnění
 • pracovní tlak pro plnění krémem je max. 2 bary

JUNIOR PLUS

JUNIOR PLUS

Přednosti:

 • zvýšená bělost 93 % (MgO)
 • vysoká vydatnost
 • matný vzhled
 • odolnost vůči otěru za sucha
 • paropropustnost
 • snadná tónovatelnost

Odstín:

 • bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:5 dílům barvy)

Vydatnost:

 • 8 - 12 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání:

 • nejméně 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:

 • 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu
 • při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení:

 • 1,5 kg, 7+1 kg, 15+3 kg, 40 kg

KLASIK

KLASIK

Přednosti:

 • vysoká bělost 95 % (MgO)
 • výrazná krycí schopnost
 • matný vzhled
 • odolnost vůči otěru za sucha
 • výborná paropropustnost
 • vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů

Odstín:

 • bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:5 dílům barvy), případně mícháním s výrobkem KLASIK COLOR

Vydatnost:

 • 6 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy

Doba zasychání:

 • nejméně 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování:

 • 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu
 • při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení:

 • 1,5 kg, 4 kg, 5 kg, 7+1 kg, 12 kg, 15+3 kg, 30 kg

|<< < 5 6 7 8 9 10 11 > >>|