Ředidlo S 6005

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním nebo máčením.

Výrobce: Severochema