MOBIFleet - lakování osobních a užitkových

Použití:

  • MOBIFleet je modulární systém umožňující přípravu více vrchních nátěrů kombinací past a pojiv – MOBIFleet 2K HS 3:1 email a MOBIFleet 2K HS HB 3:1 email.
  • Obsah těkavých látek (VOC) je menší nebo roven 420 g/l, čímž splňuje legislativní předpisy ohledně obsahu VOC (2004/42/EC).
  • MOBIHFleet email, který získáme mícháním past a pojiv, má vynikající mechanickou i chemickou odolnost, stejně tak i výbornou odolnost vůči vlivům počasí, velmi dobře kryje.
  • Odstín vybereme s pomocí MOBIfleet vzorkovnice a připravíme s pomocí receptury ve vážícím programu.

- PASTY: 24 past na bázi pigmentů bez olova (Pb)
23 pasty na bázi olova (Pb)

- POJIVA: 2K HS
2K HS HIGH BUILD

- TUŽIDLO: 2K HS tužidlo F 95

- ŘEDIDLO: 2K ředidlo F 98

nebo

2K aditiv:
- urychluje zasychání MOBIFLeet 2K HS 3:1 emailu
- nahrazuje MOBIFLeet 2K ředidlo
- jen pro menší opravy (není vhodný pro kompletní lakování aut, autobusů a nákladních aut).
 
 
 
 
 

Výrobce: Helios