Injektionscreme

Popis výrobku

Injektionscreme je thixotropní emulzní krém na bázi silan-siloxanů a vody, jehož aktivní složka proniká hluboko do zdiva, kde hydrofobizuje vodivé kapiláry a vytváří dlouhodobě fungující „bariéru“/infúzní clonu/ proti vzlínající vlhkosti.

Tipy a rady

Maximální spotřeba odpovídá nasákavosti cihel a nasákavosti spárové malty. Při aplikaci do málo nasákavého zdiva např. kamenného zdiva může být spotřeba prostředku výrazně nižší.

Oblasti použití

Injektáž zdiva cihlového, smíšeného a také zdiva z přírodního kamene, včetně opuky. Dále pro injektáž zdiva z hliněných cihel nebo zdiva kladeného na hliněnou maltu.

Zpracování

Vzdálenost vyvrtaných otvorů: 10 až 12 cm. Otvory lze vrtat vodorovně do spáry nebo mírně šikmo dle stavební situace. Hloubka vrtů se rovná tloušťce zdi mínus 5 cm. Průměr vyvrtaných otvorů se pohybuje zpravidla mezi 16 až 22 mm. Vyčištění otvorů ve spárách zdiva. Nutně očištění zdiva na tzv. přechodový pás. Okopání omítky, která je zasažena solnými výkvěty - solemi V závislosti na průměru otvorů se provádí 1 až 2 plnění pomocí tlakové pumpy s pracovním tlakem 2 bary. Následující plnění se provádí až po úplném vstřebání krému ve vrtu.

Spotřeba

  • cca 4 l/m2 průřezové plochy zdiva
  • počet plnění záleží na průměru vrtů:
    • - 16 - 18 mm – dvě plnění
    • - 20 - 22 mm – jedno plnění
  • pracovní tlak pro plnění krémem je max. 2 bary

Výrobce: Remmers