BODYFILL 307

Dvousložkový akrylátový základový plnič s nízkým obsahem těkavých látek, vysokou plnicí schopností a antikorozními účinky. Vyniká dobrou přilnavostí, lehce se brousí, vhodný pod všechny emaily, především pod syntetické a akrylátové emaily a metalízy. Nanáší se stříkací pistolí (průměr trysky 1,5–1,8 mm, HVLP 1,5 mm) v 1–2 vrstvách. Tuží se v poměru 4:1 TUŽIDLEM BODY DUR 726 nebo NORMAL 720 nebo FAST 722. Neředí se!