275 STŘÍKACÍ TMEL S HLINÍKEM

Dvousložkový polyesterový plnicí tmel s hliníkem (po aplikaci odpadá stříkání kontralaku) k aplikaci míst těžko přístupných stěrce a k vyrovnání velkých ploch do roviny. Je lehce brousitelný za sucha brusným papírem P 120–240 a po obroušení dává hladký a neporézní povrch. Před použitím dokonale promíchat s tužidlem v poměru 100:5, poté ředit 5–10 % BODY POLY ředidlem, jiná ředidla se nesmí použít. Aplikuje se stříkací pistolí průměr trysky 2,5–3 mm.