Řešení závad a jejich předcházení - Autolaky

SKVRNITOST


Příčiny:
 • nevyhovující aplikační technika (tryska, tlak)
 • příliš krátká odvzdušňovací doba
 • použití nevyhovujícího ředidla
 • lakovaný povrch nemá odpovídající teplotu (příliš studený, příliš teplý)

skvrnitost
Předcházení závadám:
 • použití předepsané aplikační techniky
 • použití předepsaného ředidla
 • zajištění vhodné teploty prostoru a lakovaného povrchu (18 – 20°C), a max. vlhkosti 40 – 60%

Oprava vzniklé závady:
 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování Bazedle předpisůODCHYLKA OD BAREVNÉHO ODSTÍNU


Příčiny:
 • nedodržování předepsaných podmínek pro aplikaci (tryska, tlak, vzdálenost pistole, viskozita)
 • nesprávná stříkací technika: příliš mokrá, příliš suchá, nekrycí
 • povrch poškozen povětrnostními vlivy nebo použitím neodpovídajících čisticích prostředků
 • odchylka při sériovém lakování
 • před použitím je Baze nedostatečně promíchaná

odchylka
Předcházení závadám:
 • dodržování předepsaných aplikačních podmínek
 • stříkání s rozstřikovým ředidlem pro mezilak
 • tónování u částečného lakování před použitím Bazi důkladně promíchat
 • nutno provést kontrolní nástřik na testovací kartu

Oprava vzniklé závady:
 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování Baze dle předpisů.KRÁTERY


Příčiny:
 • zbytky vosku, mastnot, silikonu
 • stlačený vzduch znečištěný zbytky kondenzátu nebo oleje
 • použití silikonových leštících prostředků nebo sprejů
 • nedostatečně očištěný povrch před lakováním

krátery
Předcházení závadám:
 • před zahájením lakování povrch pečlivě očistit MOBIHEL Antisilikonovým low VOC nebo MOBIHEL HYDRO Čistícím prostředkem
 • pravidelná údržba separátorů oleje a vody (filtrů)

Oprava vzniklé závady:
 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování vrchního nátěru podle předpisů.STÉKÁNÍ


Příčiny:
 • nevhodná viskozita HYDRO Baze
 • příliš velká tloušťka HYDRO Baze
 • nevhodná stříkací pistole (tryska), tlak
 • použití nevhodného ředidla

stékání
Předcházení závadám:
 • dodržování technického návodu k použití
 • používání vhodné pistole
 • objekt a materiál ohřátý na pokojovou teplotu +20°C
 • použití předepsaného ředidla

Oprava vzniklé závady:
 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování vrchního nátěru podle předpisů.MATOVÁNÍ (Pokles lesku)


Příčiny:
 • příliš tlusté nátěrové vrstvy MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarvého laku low VOC (více než 2 vrstvy)
 • příliš vysoká vlhkost vzduchu
 • rozpouštění podkladu
 • vady tužidla – tužidlo reagovalo na vlhkost vzduchu
 • vlhkost ve stlačeném vzduchu

matování
Předcházení závadám:
 • dodržovat technické návody k použití materiálu
 • nádobu s tužidlem po použití dobře uzavřít
 • zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu (při sušení)
 • dodržovat jednotlivé časy sušení
 • použití předepsaného tužidla

Oprava vzniklé závady:
 • obrousit až k základnímu laku a zopakovat lakování MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarvého laku low VOC podle předpisů
 • zkontrolovat kvalitu tužidla – musí být čiré, bezbarvé, tekuté, bez jakýchkoliv plovoucích částic.